Agromed®ROI & Protect

04/05/2022

Agromed®ROI & Protect

Agromed®ROI i agromed®Protect són pinsos complementaris els components actius dels quals són els lignans de fusta i àcids fenòlics.

A les plantes, exerceixen una funció antioxidant en les defenses de la planta contra els factors biòtics i abiòtics. Al tracte digestiu, actuen com a antiinflamatoris, inhibeixen els bacteris patògens i ofereixen una alternativa eficaç i segura per a les estratègies d'alimentació sense antibiòtics.

Aquests fitonutrients ajuden l'animal a rendir al màxim reduint la demanda d'energia per als processos d'inflamació i poder canalitzar-la en el rendiment del creixement.

El component actiu d'agromed®ROI és una lignocel·lulosa amb altes quantitats de lignans de fusta: millora la conversió alimentària, afavorint l'estat de salut dels animals i en conseqüència ajuda a optimitzar la rendibilitat d'una explotació.

Els lignans de la fusta són molt actius a l'intestí, on redueixen les causes i conseqüències de la inflamació:

1.Modulació directa de la inflamació – bloqueig de les substàncies de senyalització que promouen la cascada inflamatòria
2.Efectes antioxidants degut a l'eliminació de radicals – menys estrès oxidatiu per a la mucosa intestinal i els òrgans.
3.Suport a la barrera intestinal: foment de lestructura i mantenir la funció intestinal intactes.
4.Efectes antibacterians: limitació del creixement dels bacteris patògens per reduir la pressió patògena.

Informació addicional