WIKI GROUP ENTRA A FORMAR PART D'ASOBIO

17/05/2022

WIKI GROUP ENTRA A FORMAR PART D'ASOBIO

Constituïda per les principals empreses elaboradores i comercialitzadores ecològiques estatals, ASOBIO és el punt de trobada professional per representar el sector i fomentar l'alimentació ecològica al mercat espanyol.

Els objectius fixats són:

* Liderar una xarxa d?elaboradors i comercialitzadors de productes d'alimentació ecològica i complements alimentaris.
* Crear posició comuna: Reivindicar el model d'alimentació ecològica i defensar-ne els beneficis amb una veu única.
* Donar veu als interessos comuns del sector i representar la posició sectorial davant d'Administracions Públiques nacionals, internacionals i altres organitzacions.
* Desenvolupar un sistema dinformació dutilitat per a levolució professional del sector
* Ser referent d´informació del sector ecològic.
* Difondre els beneficis del sector per aconseguir una conscienciació més gran per part de la societat i un augment del consum ecològic.

Informació addicional